Skip to main content

Photos (5) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kallithea, Nicosia

Kallithea, Nicosia, Cyprus
Photos (5) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kallithea, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kallithea
2 bedroom apartment for sale kallithea nicosia 957364 image 865106
2 bedroom apartment for sale kallithea nicosia 957364 image 865105
2 bedroom apartment for sale kallithea nicosia 957364 image 865104
2 bedroom apartment for sale kallithea nicosia 957364 image 865103
2 bedroom apartment for sale kallithea nicosia 957364 image 865102

Photos (5) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kallithea, Nicosia

Kallithea, Nicosia, Cyprus
Photos (5) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kallithea, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kallithea