Skip to main content

Photos (5) - 1131 SQM Plot for sale in Potamia, Nicosia

Potamia, Nicosia, Cyprus
Photos (5) - 1131 SQM Plot for sale in Potamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Potamia
plot for sale potamia nicosia 826475 image 849311
plot for sale potamia nicosia 826475 image 677818
plot for sale potamia nicosia 826475 image 677817
plot for sale potamia nicosia 826475 image 849310
plot for sale potamia nicosia 826475 image 677815

Photos (5) - 1131 SQM Plot for sale in Potamia, Nicosia

Potamia, Nicosia, Cyprus
Photos (5) - 1131 SQM Plot for sale in Potamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Potamia