Skip to main content

Photos (4) - 539 SQM Plot for sale in Kaimakli, Nicosia

Kaimakli, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 539 SQM Plot for sale in Kaimakli, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kaimakli
plot for sale kaimakli nicosia 763156 image 620491
plot for sale kaimakli nicosia 763156 image 620492
plot for sale kaimakli nicosia 763156 image 620493
plot for sale kaimakli nicosia 763156 image 620494

Photos (4) - 539 SQM Plot for sale in Kaimakli, Nicosia

Kaimakli, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 539 SQM Plot for sale in Kaimakli, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kaimakli