Skip to main content

Photos (4) - 623 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol

Kalo Chorio Lemesou, Limassol, Cyprus
Photos (4) - 623 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kalo Chorio Lemesou
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 952177 image 858135
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 952177 image 858131
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 952177 image 858136
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 952177 image 858133

Photos (4) - 623 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol

Kalo Chorio Lemesou, Limassol, Cyprus
Photos (4) - 623 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kalo Chorio Lemesou