Skip to main content

Photos (4) - 593 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol

Kalo Chorio Lemesou, Limassol, Cyprus
Photos (4) - 593 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kalo Chorio Lemesou
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 823334 image 760342
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 823334 image 760341
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 823334 image 673181
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 823334 image 673180

Photos (4) - 593 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol

Kalo Chorio Lemesou, Limassol, Cyprus
Photos (4) - 593 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kalo Chorio Lemesou