Skip to main content

Photos (3) - 605 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol

Kalo Chorio Lemesou, Limassol, Cyprus
Photos (3) - 605 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kalo Chorio Lemesou
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 823325 image 673150
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 823325 image 673149
plot for sale kalo chorio lemesou limassol 823325 image 673148

Photos (3) - 605 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol

Kalo Chorio Lemesou, Limassol, Cyprus
Photos (3) - 605 SQM Plot for sale in Kalo Chorio Lemesou, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kalo Chorio Lemesou